Quiz

Pixabay

Polskie parki narodowe – co o nich wiesz?

Parki narodowe to jedna z form ochrony przyrody w Polsce. Pierwsze z nich powstały już w 1932 roku, a najmłodszy – Park Narodowy „Ujście Warty” utworzono w roku 2001. Rozwiąż quiz i sprawdź swoją wiedzę o parkach narodowych

Koniec czasu

Ile jest parków narodowych w Polsce?

Correct! Wrong!

Który park narodowy w Polsce jest najstarszy?

Correct! Wrong!

Na jakich zasadach można wchodzić do parków narodowych?

Correct! Wrong!

Który park narodowy w Polsce jest największy?

Correct! Wrong!

Który z polskich parków narodowych jest na liście światowego dziedzictwa UNESCO?

Correct! Wrong!

W którym województwie znajduje się najwięcej parków narodowych?

Correct! Wrong!

Który park narodowy w Polsce jest najmniejszy?

Correct! Wrong!

Jakie zwierzę jest symbolem Tatrzańskiego Parku Narodowego?

Correct! Wrong!

W którym parku narodowym są największe w Europie ruchome wydmy?

Correct! Wrong!

Czego nie wolno robić w parku narodowym? Wybierz 3 odpowiedzi

Please select 3 correct answers

Correct! Wrong!

W którym parku narodowym można odwiedzić Błędne Skały i Szczeliniec?

Correct! Wrong!

Który z górskich parków narodowych ma największą powierzchnię?

Correct! Wrong!

Polskie parki narodowe - co o nich wiesz?

Udostępnij wynik: